Over Conny

Jarenlang kon ik niets met de uitspraak die Paulus doet in zijn brieven aan de Filippenzen en de Thessalonizensen:

'Laat de Heer uw vreugde blijven, wees altijd verheugd'. 

Ik had in mijn jeugd sterk de indruk gekregen dat de God van de Bijbel hard en liefdeloos was. Een 'verterend vuur' ging van Hem uit, en alleen heel speciale mensen die goed begrepen hoe slecht ze waren, waren goed genoeg om bij Hem te horen.

Tot ik in 2012 na een moeilijke tijd besloot de Bijbel toch weer te gaan lezen. Ik begon in Genesis, en toen ik eenmaal begonnen was kon ik niet meer stoppen. Het greep mij vast en ik las de Bijbel in zijn geheel in korte tijd. De indruk die ik in mijn jeugd had gekregen veranderde terwijl ik de Bijbel van kaft tot kaft las. Ik ervoer een enorme vreugde en hield niet meer op met het lezen in, en bestuderen van het Woord van God. Ik begon dit met de mensen in mijn omgeving te delen. Dat werd enthousiast ontvangen en er werd gevraagd of ik Bijbelstudies wilde geven. Dit resulteerde erin dat ik een aantal jaren aan twee groepen Bijbellessen gaf. Naar aanleiding van de Bijbellessen werd me gevraagd om verschillende mensen te coachen. Na verloop van tijd kwamen ook enkele echtparen voor coaching. Dit resulteerde in de Workshops  'Communicatie' en 'Identiteit'. 

Op 1 juli 2015 heb ik dit alles mogen samenvoegen in een eigen onderneming: 'Goudbrokaat Coaching en Training'. 
  
Toen ik me onzeker voelde over het opstarten van Goudbrokaat, werd ik steeds bepaald bij 1 Kor.1: 27-28, waar staat dat God datgene wat zwak en dwaas is in de ogen van de wereld wil gebruiken tot eer van Zijn Naam. Dat gaf me toch de vrijmoedigheid om te starten met Goudbrokaat terwijl ik (naast mijn niet relevante MBA diploma) 'officieel' alleen de opleiding bij Stichting Koinonia had. Daarna heb ik aansluitend de Post HBO Contextuele hulpverlening bij de CHE gedaan. Deze opleidingen heb ik met goed gevolg mogen doorlopen. 

Op dit moment bestaat Goudbrokaat al weer vijf jaar. Ik ben ontzettend dankbaar. Veel levens zijn ten goede veranderd. Vijf jaar ervaring hebben mij vooral doen beseffen dat het waar is wat de Bijbel zegt: God is liefdevol en trouw. Dat is wie Hij is.